Strona klubowa
 
             

Tygodnik "Nasza Gazeta" sierpień„ 2002 r.
 
 
Tygodnik "Wyspiarz niebieski" sierpień„ 2002 r.
 
 
 
 
Dziennik "Kurier Szczeciń„ski" październik 2002 r.