Strona klubowa
 
             

 
     Klub założyła w 1967 r. świnoujska poetka Anna Beata Chodorowska Gorzelniaska.  Nie ma on charakteru zarejestrowanego stowarzyszenia.
      Jest grupą skupiającą ludzi różnych zawodów, przekonań, różniących się wiekiem i skalą talentu. Łączy nas jedno - zamiłowanie do literatury i pasja poszukiwania własnych środków wyrazu, poznawanie tajników kompozycji dzieła literackiego oraz uczenie się krytycznego stosunku do własnych utworów.
     Na naszych stronach znajdziecie Państwo szereg informacji o działalności klubu oraz będziecie mogli przeczytać wiersze klubowych poetów.
 
 
 
 
         

 
 
 
                              Ponadto w klubie byli