Strona klubowa
 
             

  Wiersz to jest kompozycja muzyczna, to pewien szyfr, przy którego pomocy porozumiewają się ludzie bliscy sobie w jakiś sposób, wtajemniczeni. Wiersze piszemy nie dla wszystkich, lecz dla wybranych, może ich być kilka tysięcy, a może tylko kilkunastu. Wiersz jest potrzebą duszy, potrzebą zwierzeń.(Julian Tuwim)

 

 
      
    
     Klub założyła w 1967 r.  świnoujska poetka
Anna Beata Chodorowska Gorzelniaska.
 
     Nie ma on charakteru zarejestrowanego stowarzyszenia.
     Jest grupą skupiającą ludzi różnych zawodów, przekonań, różniących się wiekiem i skalą talentu.
 
     Łączy nas jedno - zamiłowanie do literatury
i pasja poszukiwania własnych środków wyrazu, poznawanie
tajników kompozycji dzieła literackiego oraz uczenie się krytycznego stosunku do własnych utworów.
 
   Na naszych stronach znajdziecie Państwo szereg informacji
o działalności klubu oraz będziecie mogli przeczytać wiersze
klubowych poetów.
 
 
 
 
 
 

 
 
                  
 
 
 
                                              
                         
 
 
     Klub założyła świnoujska poetka
Anna Beata Chodorowska Gorzelniaska.
 
     Nie ma on charakteru zarejestrowanego stowarzyszenia.
     Jest grupą skupiającą ludzi różnych zawodów, przekonań, różniących się wiekiem i skalą talentu.
 
    Łączy nas jedno - zamiłowanie do literatury
i pasja poszukiwania własnych środków wyrazu, poznawanie
tajników kompozycji dzieła literackiego oraz uczenie się krytycznego stosunku do własnych utworów.
 
   Na naszych stronach znajdziecie Państwo szereg informacji
o działalności klubu oraz będziecie mogli przeczytać wiersze
klubowych poetów.

 

  
 
 
 
 
 
                                                                                  
 
facebook like