Strona klubowa
 
             


 
Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…...
 
 
 
 
 
Krystyna Gierszewska-Dubik
 
Krystyna Gierszewska-Dubik związana była z klubem przez 30 lat. Po wyprowadzce ze Świnoujścia do Wolina tam pisała swoje wiersze.  Pani Krystyna otrzymała wiele nagród i wyróżnień, wszystkie przyznane za twórczość, a pierwsze z nich otrzymała jeszcze w 1959 r. w konkursie radiowym. W 2011 r otrzymała za swoją działalność Złoty Krzyż Zasługi przyznany przez prezydenta RP. Wydała sześć tomików swoich wierszy. Jej wiersze i proza były publikowane w wielu tygodnikach. Znalazły się także w „Antologii poezji”.  Zmarła w grudniu 2016 r.  
 
 
 
 
 
 
Sławomir Gorzelniaski
 
Sławek związany był z klubem poprzez żonę Annę Beatę Chodorowską-Gorzelniaską. Na klubowych spotkaniach był naszym krytykiem i doradcą. Po śmierci Ani spotykał się z nami tak długo jak pozwoliło mu zdrowie. Zmarł 21 marca 2014 r. Cmentarz Świnoujście sekt.G2 rz.3 gr.13
 
 
 
 
 
 
 
 
Jarosław Masłowski
 
Licealista, poeta i aktor.  Zamierzał studiować filologię germańską. Chciał być tłumaczem i nauczycielem. W swoim życiu kierował się filozofią Fryderyka Nietzschego. W poezji starał się podejmować problemy ponadczasowe, dotyczące sfery uczuć oraz istnienia.  18 letni,  dobrze  zapowiadający  się  poeta , zginął  śmiercią  tragiczną 20 marca 2014 r. Cmentarz Świnoujście sekt. B5 rz.13 gr.3
 
 
 
 
 
 
Antoni Trojanowicz
 
Wieloletni pracownik Przedsiębiorstwa Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich "Odra" w Świnoujściu. Pływał na statkach między innymi pełnią funkcję kulturalno - oświatowego. W czasie rejsów redagował pokładowe gazetki, opisując w nich pracę na statku. Do klubu trafił w 2005 r. Jako poeta zadebiutował w zbiorowym zeszycie literackim "Bursztynowe uczucia", wydanym przez klub w 2006 r. W tym samym roku kolejne wiersze Antoniego ukazały się w almanachu klubowym  "Pod wydmami znaczeń". Nie dotrwał do końca w klubie. Złożyła go choroba. Zmarł 17 czerwca 2013 r.  Cmentarz Świnoujście sekt.D5 rz.2 gr.17
 
 
 
 
Jerzy Dąbrowa-Januszewski 
 
Do klubu należał w pierwszym dwudziestoleciu. Był w nim niezbyt długo. Przeniósł się na Kaszuby. Debiut radiowy miał w 1959 roku (PR I Warszawa "€žWiersz tygodnia"€), prasowy w 1968 r. (kamena - Lublin), książkowy w 1983 r. Jest autorem tomów poezji: "€žZ kamiennego wiatru"€, "€žJesień Anny"€, "€žPożegnania i powroty"€, "€žTo miejsce"€; tom szkiców, esejów "€žZ notatnika kaszubskiego"€; widowisko sceniczne "€žUlica wyobraźni". Pisał także teksty piosenek. Zmarł w Słupsku w 2010 r.
 
 
 
 
 
Regina Narudzka - Cieciuch

   Urodziła się w Skajach k/Łomży. W Świnoujściu zamieszkała w 1963 r. W P.P. "€žUzdrowisko"€ przepracowała 27 lat jako zabiegowa. Pierwsze wiersze napisała w 1990 r. W tym samym roku zgłosiła się do Klubu Literackiego "€žNa Wyspie"€. Jej utwory publikowane były w tygodniku Świnoujście Dzisiaj€ i nagradzane przez publiczność na biesiadach literackich, organizowanych przez Klub. Drukiem ukazały się w almanachach klubowych "€žWewnętrzne morze"€, "€žW ciepłym piasku poezji"€, "€žPod wydmami znaczeń€ oraz w zeszycie literackim "€žBursztynowe uczucia"€. Publikowane były także w tomiku "€žSercem pisane"€ wydanym przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów. Przy pomocy przyjaciół wydała tomiki "Śpiew"€ i "€žMorze"€. Zmarła w 2009 r. Cmentarz Świnoujście sekt.D3 rz.2 gr.9

 
Jan Jabłoński - pseudonim Józef Płomieniec
 
Członek AK, żołnierz Polskiej Marynarki Wojennej. Po przyjeździe do Świnoujścia pracował w Przedsiębiorstwie Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich „Odra”. Był członkiem Stowarzyszenia Marynistów Polskich. Debiutował wspólnie z Antoniną Latoszek powieścią „Bose i obdarte” nagrodzoną III nagrodą w ogólnopolskim konkursie MON. Książka ta doczekała się trzech wydań. Opowiadania o tematyce marynistycznej i batalistycznej publikował w czasopismach i radiu oraz wydawnictwach zbiorowych, takich jak: „Witraże niepokoju” (1971), „Na Wyspie” (1972), „W cieniu morza” (1980). Dwa ostatnie to almanachy Klubu Literackiego „Na Wyspie”. Jan Jabłoński zmarł w 2008 r.    
 
 
 
 
 Ryszard Alksnin
 
  Z wykształcenia mechanik okrętowy. Debiutował w 1976 r. opowiadaniem "€žWdzięczność"€ zamieszczonym w €žGłosie Szczecińskim€. Opowiadanie to opublikowane zostało również w klubowym almanachu "€žW cieniu morza"€ w 1980 r. Był laureatem świnoujskich turniejów i konkursów literackich na opowiadania. Zmarł w 2008 r. Cmentarz Świnoujście sekt.G6 rz.8 gr.2
 
 
 
Nadzieja Hamerla
 
  Praca zawodowa Nadziei związana była z gospodarką morską. W swoich wierszach zawarła realia życia, piękno przyrody. Debiutem literackim były wiersze publikowane w tomiku poezji "Sercem pisane" wydanym w 1998 r. przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Wydała też swój zbiorek poezji "Wybieram". Jej wiersze ukazały się w almanachu "W ciepłym piasku poezji" wydanym przez Klub Literacki "Na Wyspie" w 2002 r. Była laureatką II nagrody w szóstej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego "Istota Człowieka w sporze" zorganizowanego w 2001 roku przez Krajowe Bractwo Literackie w Koszalinie. Nagrodzony wiersz nosi tytuł "Mur milczenia".  Nadzieja Hamerla zmarła w 2001 r. Cmentarz Świnoujście sekt.G4 rz.11 gr.3
 
 
 
Jerzy Krzysztof  Matkowski
 
  Wieloletni pracownik Świnoujskiego Uzdrowiska. Zajmował się w nim działalnością kulturalną. Był także przewodnikiem wycieczek po Świnoujściu. Debiutował‚ w klubowym almanachu "€žW ciepłym piasku poezji"€ wydanym w 2002 r. wierszem pt. "€žW salonie chęci"€. Zmarł w 2000 r. Cmentarz Świnoujście sekt.E6 rz.11 gr.9
 
 
 
 
 
 
 
 
Anatol Drywa  
 
  Szyper rybołówstwa morskiego, kapitan żeglugi przybrzeżnej - urodził się na Polesiu. Pracował w rybołówstwie zalewowym i morskim na Zatoce Pomorskiej Pamiętniki zaczął pisać w wieku 52 lat. Debiutował wspomnieniem zatytułowanym "€žNa Zalewie Szczecińskim"€, zamieszczonymi w książce "€žDrogi powrotu"€. Otrzymał wiele nagród i wyróżnień za prace zarówno o charakterze wspomnieniowym, jak i popularno-naukowym. Jednym z wyróżnień jest wyróżnienie za pracę p.t. "€žRybacy Zatoki Pomorskiej"€, w konkursie zorganizowanym w 1985 r. przez €žGłos Szczeciński€.  Swoją prozę publikował w prasie oraz w almanachach wydawanych przez Szczecińskie Towarzystwo Kultury. Jedno ze wspomnień, pisane na konkurs "Dzieje szczecińskich rodzin w XX wieku", znalazło się w tomie pt. "W służbie polskiego morza". We wstępie do tego wydania napisano: (...)Na szerokiej panoramie wód Zalewu Szczecińskiego i Zatoki Pomorskiej zarysowane zostały przez A.Drywę dzieje tworzenia się oraz praca polskiego rybołówstwa indywidualnego. Wspomnienia te również posiadają swoją specyfikę. Drywa, obok opisu osobistych przeżyć związanych z tym zawodem, przeprowadził‚ ponadto wywiady z kilkudziesięcioma rybakami we wszystkich bazach rybackich Zalewu Szczecińskiego i Zatoki Pomorskiej, które zaprezentował‚ w postaci dłuższych względnie krótszych biogramów. Są to zatem wspomnienia nie tylko jednego rybaka ale równocześnie kilkudziesięciorga.(...) Anatol Drywa zmarł w 1999 r. Cmentarz Świnoujście sekt.B7 rz.15 gr.2
 
 
 
 
Ewa Raczyńska
 
  Ewa trafiła do Klubu Literackiego "€žNa Wyspie"€ w latach 80 - tych. Po wygraniu konkursu dla publiczności jednej z biesiad literackich przystąpienie do braci poetyckiej zaproponowała jej Anna Beata Chodorowska - Gorzelniaska. Do niektórych swoich wierszy Ewa  tworzyła muzykę. Jedną z jej piosenek poetyckich pt."€žPenelopa"€ wykonano na koncercie festiwalowym "€žWiatrak"€ w 1996 r. W tym samym roku piosenka umieszczona została w wydanym przez Miejski Dom Kultury śpiewniku "€žTo śpiewano na wyspie€“ - Wiatrakowe premiery€. Ewa Raczyńska zmarła w 1998 r. Cmentarz Świnoujście sekt.G2 rz. 7 gr.1
 
 


 
Mieczysław Wutke  
 
     Przez wiele lat związany z klubem, kierownik ówczesnego wydziału kultury Urzędu Miasta. Zmarł w 1996 r. Cmentarz Świnoujście sekt.G2 rz.1 gr.4 
 
 
 
 
 
Anna Beata Chodorowska-Gorzelniaska
 
   Ania urodziła się w Lublinie. Najmłodsze lata spędziła w Krakowie. Studiowała malarstwo i tkactwo w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Sopocie, a następnie w Poznaniu. Pod koniec lat pięćdziesiątych przywędrowała do Świnoujścia. Tutaj założyła Klub Literacki "Na Wyspie". Działała społecznie w dziedzinie kultury, a także pracowała jako bibliotekarka. Za swoją pracę została uhonorowana wpisem do Księgi Zasłużonych dla Miasta Świnoujścia. Była członkiem Związku Literatów Polskich. Debiutowała w roku 1961 wierszem "Mgła", zaprezentowanym w "Tygodniku Morskim". Od tego czasu publikowała wiersze i opowiadania w radiu, czasopismach kulturalnych i w prasie, a także w wielu almanachach szczecińskich i ogólnopolskich. Kilka jej wierszy znajduje się także w almanachu "Gaismas pilna pilseta" ("Miasto pełne światła"), wydanym w Rydze. Jest autorką czterech tomików poetyckich: "Słony wiatr"(1973r.), "Ikebana"(1975r.), "Znaczone chabrem"(1985r.), "Kosz Kleopatry"(1986r.). Wiersze Ani publikowane były również w almanachach: "Na wyspie" (1972), "W cieniu morza" (1980), "€žJarmark pod trójzębem"€ (1991), "€žWewnętrzne morze€ (1997), €žW ciepłym piasku poezji"(2002), "€žPod wydmami znaczeń"€(2006), "€žPoławiacze wzruszeń"€(2010). W szczecińskim konkursie literackim otrzymała II nagrodę za powieść "Rzeka bez źródeł".  Odeszła na zawsze w sierpniu 1995 r. Cmentarz Świnoujście sekt.G2 rz.3 gr.13
 
 
 
 Lucjan Bogusz  zm. 1994 r. Cmentarz Świnoujście sekt.G7 rz.7 gr.11
 
 
 
 Ludwik Gruszecki
 
  Oficer Marynarki Wojennej, następnie floty handlowej. Autor licznych opowiadań i humoresek publikowanych w prasie wojskowej i innych czasopismach. Laureat konkursu na wspomnienia, organizowanego przez Świnoujskie Towarzystwo Kultury z okazji 40-lecia Ziem Zachodnich i Północnych oraz innych konkursów na opowiadania. Opowiadania Ludwika Gruszeckiego publikowane były m.in. w świnoujskim tygodniku "Świnoujście Dzisiaj"€. Zmarł w 1994 r. Cmentarz Świnoujście sekt.G5 rz.1 gr.5
 
 
 
 
 
 
Barbara Januszewska  zm. 1993 r. Cmentarz Świnoujście sekt.D5 rz.6 gr.18
 
 
 
Józef Gala
 
  Kapitan Żeglugi Wielkiej - urodził się na Mazowszu. Przez wiele lat pracował w lądowych służbach technicznych, na statkach handlowych i rybackich. Pływał od Antarktydy po Arktykę. Jego osobiste przeżycia z tego okresu stały się tworzywem dla książki pt. "Wyrobnicy morza", która była debiutem literackim w 1987r. Był to udany debiut, bowiem autor, za fragment książki został nagrodzony w konkursie 60-lecia miesięcznika "Morze", a całość została wyróżniona w konkursie im. J. Conrada w 1986 r. Książka uzyskała uznanie czytelników. Praca na morzu była także tematyką wielu opowiadań publikowanych w prasie regionalnej i ogólnopolskiej. W 1992 r. kapitan J.Gala wypłynął na m/s "Roztocze" w swój ostatni rejs. Zaginął na morzu w niewyjaśnionych okolicznościach. Parę lat później została wydana kolejna jego książka "Kiedy dzień staje się nocą", będąca zapisem dramatycznych zdarzeń, jakie miały miejsce podczas jednego z rejsów. Józef Gala pozostawił rękopisy wielu opowiadań.
 
 
 
 
Robert Palus 
 
Polonista, działacz kultury, a przede wszystkim taternik. Kierował‚ wyprawą wysokogórską do Iranu w 1977 r. To jego pasja - góry, były tematem wielu opowiadań. Krótsze z nich  publikował w prasie ogólnopolskiej, dłuższe - o tematyce górskiej w prasie szczecińskiej i na falach radiowych. Opowiadania znalazły się także w almanachach Klubu Literackiego -  "Na Wyspie" i "W cieniu morza". Zmarł w 1990 r. Cmentarz Świnoujście sekt.G4 rz.5 gr.17
 
 
 
 
 
 
 
 
Antonina Latoszek
 
  Antonina pracowała w nieistniejącym już przedsiębiorstwie połowowym "Odra". Była kierownikiem radiowęzła. Debiutowała powieścią "Bose i obdarte" (napisaną wspólnie z Józefem Płomieńcem, także członkiem klubu). Powieść ta została nagrodzona III nagrodą  w ogólnopolskim konkursie MON. Była autorką wielu opowiadań publikowanych w szczecińskiej prasie i przez radio. Opowiadania znalazły się też w almanachu "W cieniu morza" wydanym przez Świnoujskie Towarzystwo Kultury w 1980 r. Antonina Latoszek była także laureatką wielu konkursów i turniejów literackich. Zmarła w 1984 r. Cmentarz Świnoujście sekt.E2 rz.1 gr.1
 
 
 
 
 
Ryszard Matuszewski
 
Autor wrażliwych i pełnych liryzmu wierszy. Zmarł‚ w 1984 r. Cmentarz Świnoujście sekt.D2 rz.11 gr.8
 
 
 
Anna Modzelewska
 
Stefan Prochaska
 
Tadeusz Pęczalski
 
Janina Władyka
 
Maria Rożek