Strona klubowa
 
             

 
Almanachy klubowe
 


 
 
Tomik ukazał się w 1970 r. Wydało go Stowarzyszenie Ziemi Wolińskiej. Druk: Szczecińskie Zakłady Graficzne, Szczecin ul. Wojska Polskiego128
 
W tomiku wiersze i opowiadania opublikowali:
 
Anna Beata Chodorowska
Józef Płomieniec
Stanisław Borkowski
Czesław Kundzicz
Ludwik Gruszecki
Antonina Latoszek
Anna Modzelewska
Jerzy Dąbrowa-Januszewski

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomik wydany przez Świnoujskie Towarzystwo Kultury w 1980 r. Druk PZGMK
 
 
W tomiku wiersze i opowiadania opublikowali:
 
Ryszard Alksnin
Bogumił Bendkowski
Anna Beata Chodorowska
Krystyna Maria grochowina
Antonina Latoszek
Robert Palus
Józef Płomieniec
Helena Walkowiak
Anna Partyka
Maria Rożek
Teofil Grzegorz Bielecki
Ryszard Dżaman
Jacek Sawaszkiewicz
 
 
 
 
 
 
 
Tomik wydany w 1980 r. jego sponsorami byli: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Słowianin", Wydział Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Świnoujściu. Druk: Szczecińskie Wydawnictwo Diecezjalne "Ottonianum" w Szczecinie
 
W tomiku wiersze opublikowali:
 
Anna B.Chodorowska-Gorzelniaska
Radomir Dobke
Krystyna Gierszewska
Anna Kamińska
Agnieszka Kołodziej
Dorota Lisicka
Artur Marach
Witold Nicowski
Anna Partyka-Kołodziejska
Wiesława Penc-Chmiel
Tomasz Piórski
Regina Ponichtera
Elżbieta Tomkiewicz
Helena Walkowiak
 

 
 
Tomik ukazał się w 1997 r. Do jego wydania przyczynili się: Wydział Kultury, Oświaty i Sportu Urzędu Miejskiego w Świnoujściu, Towarzystwo Przyjaciół Świnoujścia, Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich "Odra" Świnoujście, Spółdzielnia Mieszkaniowa "Słowianin"  Świnoujście, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Świnoujście, Bank Inicjatyw Gospodarczych BIG S.A., DZM - CHEMAK" ul. Garncarska 5, Dom Rybaka Świnoujście.
Druk:Studio "Sara" Bielsko-Biała ul. Brodzińskiego 12a/25 IBSN 83-904716-6-3
 
 
Znalazły się w nim wiersze następujących autorów:
 
Anny Beaty Chodorowskiej-Gorzelniaskiej
Roberta Czyżewskiego
Janiny Garczyk
Krystyny Gierszewskiej
Krystyny Marty Grochowiny-Bakun
Stanisława Iwana
Anny Kamińskiej-Szpachty
Agnieszki Kołodziej
 
Małgorzaty Kulej
Kingi Kurszewskiej
Janiny Miecznik
Reginy Narudzkiej-Cieciuch
Witolda Nicowskiego
Stanisława Orłowskiego
Anny Partyki-Kołodziejskiej
Tomasza Piórskiego
Mai Piórskiej
Beaty Ponichtery
Reginy Ponichtery
Julianny Rogowskiej
Macieja Słowikowskiego
Ireneusza Staszewskiego
Elżbiety Tomkiewicz
Wery Stroczyńskiej
Jarosława Turonia
Heleny Walkowiak
Beaty Wołoszyn
 
 
 
Tomik wydany w 2002 r. dzięki sponsoringowi Urzędu Miasta w Świnoujściu. Druk: Drukarnia "Delta" sp. jaw. Świnoujście. IBSN 83-917947-0-9
 
Opublikowano w nim wiersze:
 
Anny Beaty Chodorowskiej-Gorzelniaskiej
Aleksandry Brzuziewskiej
Reginy Narudzkiej-Cieciuch
Alfredy Ferschke
Janiny Garczyk
Nadziei Hamerli
Stanisława Iwana
Kornela Kiełbowicza
Ireny Kozyry
Artura Maracha
Macieja Napiórkowskiego
Teresy Niezgodzkiej
Reginy Orzechowskiej
Elżbiety Post
Pauliny Rusinowicz
Anny Kamińskiej-Szpachty
Beaty Wołoszyn
 
Michaliny Lewandowskiej
Jerzego Krzysztofa Matkowskiego
Barbary Milewskiej
Agnieszki Szydełko
Róży Tatar
Elżbiety Skowron
Natalii Ruli
Stefana Filipczaka
Anieli Zawitaj
Roberta Czyżewskiego
Agnieszki Kolodziej
Anny Partyki-Kołodziejskiej
Doroty Lisickiej
Mai Piórskiej
 
 
 
 
Wydany nakładem własnym tomik ukazał się w 2006 r.
 
Znajdują się w nim wiersze:
 
Alfredy Ferschke
Stefana Filipczaka
Janiny Garczyk
Anny Kamińskiej-Szpachty
Ireny Kozyry
Michaliny Lewandowskiej
Doroty Lisickiej
Janiny Miecznik
Barbary Milewskiej
Macieja Napiórkowskiego
Reginy Narudzkiej - Cieciuch
Teresy Niezgodzkiej
Reginy Orzechowskiej
Mai Piórskiej
Marty Sulowskiej
Agnieszki Szydełko
Roberta Świrgonia
 
Antoniego Trojanowicza
Beaty Wołoszyn
 
 
 
 
Tomik ukazał się w 2006 r. . Wydanie sfinansował Urząd Miasta Świnoujście. Druk: Drukarnia "Delta" Świnoujście. IBSN83-917947-2-5
 
Wiersze opublikowali w nim:
 
Anna Chodorowska-Gorzelniaska
Alfreda Ferschke
Janina Garczyk
Stanisław Iwan
Anna Kamińska-Szpachta
Irena Kozyra
Michalina Lewandowska
Dorota Lisicka
Artur Marach
Janina Miecznik
Barbara Milewska
Maciej Napiórkowski
Regina Narudzka-Cieciuch
Teresa Niezgodzka
Regina Orzechowska
Maja Piórska
Elżbieta Post
 
Beata Similska
Agnieszka Szydełko
Robert Świrgoń
Antoni Trojanowicz
Beata Wołoszyn
 
 
Tomik sponsorowany przez Urząd Miasta ukazał się w 2010 r. Druk: P.P.H ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Sp.j.
IBSN 978-83-7518-228-6
 
Są w nim wiersze:
 
Anny Beaty Chodorowskiej-Gorzelniaskiej
Ewy Bugajnej
Alfredy Ferschke
Janiny Garczyk
Stanisława Iwana
Anny Kamińskiej-Szpachty
Ireny Kozyry
Doroty Lisickiej
Artura Maracha
Janiny Miecznik
Macieja Napiórkowskiego
Teresy Niezgodzkiej
Reginy Orzechowskiej
Anny Partyki-Judge
Mai Piórskiej
 
Elżbiety Post
Edyty Rozenfeld
Roberta Świrgonia
Beaty Wołoszyn
 
 
 
 
Tomik wydany w 2012 r. dzięki pomocy finansowej Urzędu Miasta w Świnoujściu. Druk: BLAC UNICORN, Jastrzębie Zdrój. IBSN 978-83-7732-211-6
 
W nim znajdują się wiersze:
 
Anny Beaty Chodorowskiej
Ewy Bugajnej
Alfredy Ferschke
Janiny Garczyk
Stanisława Iwana
Anny Judge
Anny Kamińskiej-Szpachty
Ireny Kozyry
Doroty Lisickiej
Artura Maracha
Janiny Miecznik
Macieja Napiórkowskiego
Teresy Niezgodzkiej
Reginy Orzechowskiej
 
Mai Piórskiej
Elżbiety Post
Edyty Rozenfeld
Pauliny Rusinowicz
Haliny Stawickiej
Roberta Świrgonia
Beaty Wołoszyn
 
 
 
 
 
Tomik wydany w 2017 r. z okazji 50-lecia jubileuszu istnienia klubu. Sfinansowany przez Gminę Miasto Świnoujście. Druk: DELTA s.j. Świnoujście. 
 
 
Umieszczono w nim wiersze:
 
Anny Chodorowskiej-Gorzelniaskiej
Ewy Bugajnej
Alfredy Ferschke
Anny Kamińskiej-Szpachty
Anny Judge
Agnieszki Kolodziej
Janiny Miecznik
Macieja Napiórkowskiego
Reginy Orzechowskiej
Mai Piórskiej
Elżbiety Post
Edyty Rozenfeld
Haliny Stawickiej
Roberta Świrgonia
 
Beaty Wołoszyn
 
 
 
 
Drugi jubileuszowy tomik wydany nakładem własnym przez członków klubu w 2018 r. Wydawnictwo Ridero IBSN 978-83-8155-175-5
 
Znalazły się w nim wiersze:
 
Anny Beaty Chodorowskiej-Gorzelniaskiej
Anny Judge
Anny Kamińskiej-Szpachty
Beaty Wołoszyn
Elżbiety Post
Janiny Garczyk
Ewy Bugajnej
Teresy Niezgodzkiej
Mai Piórskiej
Aleksandry Schmitt
Barbary Milewskiej
Haliny Stawickiej
Ewy Truskolaskiej
Reginy Orzechowskiej
Doroty Lisickiej
Edyty Rozenfeld
 
 
 
Tomik wydany w 2022 r. z okazji 55-lecia jubileuszu istnienia klubu. Sfinansowany przez Gminę Miasto Świnoujście.Wydawnictwo RIDERO. IBSN 97-83-8324-309-2
 
Są w nim wiersze:
 
Alfredy Ferschke
Aleksandry Schmitt
Anny Beaty Chodorowskiej
Anny Kamińskiej-Szpachta
Anny Partyki-Judge
Barbary Milewskiej
Beaty Wołoszyn
Doroty Lisickiej
Elżbiety Post
Ewy Bugajnej
Ewy Truskolaskiej
Janiny Garczyk
Janiny Miecznik
Jarosława Masłowskiego
Macieja Napiórkowskiego
Mai Piórskiej
Stanisława Iwana
Teresy Niezgodzkiej