Strona klubowa
 
             


 
Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…...
 
 
                            
 
Helena Walkowiak
 
Z zawodu nauczycielka, z zamiłowania poetka, malarka. Z klubem literackim związana była w latach 1980-2000. Jej wiersze ukazały się w dwóch almanachach klubowych: W cieniu morza (1980), Wewnętrzne morze (1997). W dorobku wydawniczym Heleny Walkowiak znajduje się własny tomik poezji pt. Miejsce zdarzeń, wydany w 2014 r.
Helena Walkowiak zmarła 15 marca 2023 r. Miała 79 lat. Pochowana została na cmentarzu w Świnoujściu.
 
 
 
 
 
Irena Kozyra
 

Irena Kozyra urodziała się w Warszawie w 1927 r. Pisała wiersze od zawsze. Z Klubem Literackim „Na Wyspie” związana była od 2000 r. Była bardzo aktywnym członkiem Klubu. Jej poezja ukazała się w almanachach klubowych: „W ciepłym piasku poezji” (2002 r.), „Pod wydmami znaczeń” (2006 r.), „Poławiacze wzruszeń” (2010 r.), „Poezja jest w nas” (2012 r,) a także zeszycie literackim „Bursztynowe uczucia” (2006 r.). Własnym nakładem wydała zbiór wierszy pt. „Wiersze zwyczajne” oraz zeszyt literacki „Z przemyśleń”. Poetka w swoich wierszach zawarła wiele ciepła i miłości. Chętnie spotykała się z czytelnikami, prezentując swój dorobek na wieczorach poetyckich, spotkaniach literackich. Zmarła 1 kwietnia 2020 r. Pochowana została na cmentarzu w Świnoujściu.
 
 
 
Wera Stroczyńska

Wera Stroczyńska (ur. 30.12.1943) gdańszczanka z urodzenia, z zawodu pielęgniarka. W latach 1959-1964 należała do klubu "Żak" oraz Wojewódzkiego Domu Twórczości Ludowej w Gdańsku. Twórczością zajmowała się od najmłodszych lat. Z Klubem Literackim "Na Wyspie związana była przez dziesięć lat. Jej wiersze ukazały się drukiem w almanachu "Wewnętrzne morze"(1997 r.). Zmarła w 20 grudnia 2016 r. Cmentarz Świnoujście sekt.B1 rz.2 gr.2

 
 
 
Krystyna Gierszewska-Dubik
 
Krystyna Gierszewska-Dubik (ur.15.05.1926) związana była z klubem przez 30 lat. Po wyprowadzce ze Świnoujścia do Wolina tam pisała swoje wiersze.  Pani Krystyna otrzymała wiele nagród i wyróżnień, wszystkie przyznane za twórczość, a pierwsze z nich otrzymała jeszcze w 1959 r. w konkursie radiowym. W 2011 r otrzymała za swoją działalność Złoty Krzyż Zasługi przyznany przez prezydenta RP. Wydała sześć tomików swoich wierszy. Jej wiersze i proza były publikowane w wielu tygodnikach. Znalazły się także w „Antologii poezji”.  Zmarła w 14 grudnia 2016 r. Pochowana na cmentarzu w Wolinie sekt.A3 rz.4 gr.4
 
 
 
 
 
 
Sławomir Gorzelniaski
 
Sławek związany był z klubem poprzez żonę Annę Beatę Chodorowską-Gorzelniaską. Na klubowych spotkaniach był naszym krytykiem i doradcą. Po śmierci Ani spotykał się z nami tak długo jak pozwoliło mu zdrowie. Zmarł 21 marca 2014 r. Cmentarz Świnoujście sekt.G2 rz.3 gr.13
 
 
 
 
 
 
 
 
Jarosław Masłowski
 
Licealista, poeta i aktor.  Zamierzał studiować filologię germańską. Chciał być tłumaczem i nauczycielem. W swoim życiu kierował się filozofią Fryderyka Nietzschego. W poezji starał się podejmować problemy ponadczasowe, dotyczące sfery uczuć oraz istnienia.  18 letni,  dobrze  zapowiadający  się  poeta , zginął  śmiercią  tragiczną 20 marca 2014 r. Cmentarz Świnoujście sekt. B5 rz.13 gr.3
 
 
 
 
 
 
Antoni Trojanowicz
 
Wieloletni pracownik Przedsiębiorstwa Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich "Odra" w Świnoujściu. Pływał na statkach między innymi pełnią funkcję kulturalno - oświatowego. W czasie rejsów redagował pokładowe gazetki, opisując w nich pracę na statku. Do klubu trafił w 2005 r. Jako poeta zadebiutował w zbiorowym zeszycie literackim "Bursztynowe uczucia", wydanym przez klub w 2006 r. W tym samym roku kolejne wiersze Antoniego ukazały się w almanachu klubowym  "Pod wydmami znaczeń". Nie dotrwał do końca w klubie. Złożyła go choroba. Zmarł 17 czerwca 2013 r.  Cmentarz Świnoujście sekt.D5 rz.2 gr.17
 
 
 
 
Jerzy Dąbrowa-Januszewski 
 
Do klubu należał w pierwszym dwudziestoleciu. Był w nim niezbyt długo. Przeniósł się na Kaszuby. Debiut radiowy miał w 1959 roku (PR I Warszawa "€žWiersz tygodnia"€), prasowy w 1968 r. (kamena - Lublin), książkowy w 1983 r. Jest autorem tomów poezji: "€žZ kamiennego wiatru"€, "€žJesień Anny"€, "€žPożegnania i powroty"€, "€žTo miejsce"€; tom szkiców, esejów "€žZ notatnika kaszubskiego"€; widowisko sceniczne "€žUlica wyobraźni". Pisał także teksty piosenek. Zmarł w Słupsku w 2010 r.
 
 
 
 
 
Regina Narudzka - Cieciuch

   Urodziła się w Skajach k/Łomży. W Świnoujściu zamieszkała w 1963 r. W P.P. "€žUzdrowisko"€ przepracowała 27 lat jako zabiegowa. Pierwsze wiersze napisała w 1990 r. W tym samym roku zgłosiła się do Klubu Literackiego "€žNa Wyspie"€. Jej utwory publikowane były w tygodniku Świnoujście Dzisiaj€ i nagradzane przez publiczność na biesiadach literackich, organizowanych przez Klub. Drukiem ukazały się w almanachach klubowych "€žWewnętrzne morze"€, "€žW ciepłym piasku poezji"€, "€žPod wydmami znaczeń€ oraz w zeszycie literackim "€žBursztynowe uczucia"€. Publikowane były także w tomiku "€žSercem pisane"€ wydanym przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów. Przy pomocy przyjaciół wydała tomiki "Śpiew"€ i "€žMorze"€. Zmarła w 2009 r. Cmentarz Świnoujście sekt.D3 rz.2 gr.9

 
Jan Jabłoński - pseudonim Józef Płomieniec
 
Członek AK, żołnierz Polskiej Marynarki Wojennej. Po przyjeździe do Świnoujścia pracował w Przedsiębiorstwie Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich „Odra”. Był członkiem Stowarzyszenia Marynistów Polskich. Debiutował wspólnie z Antoniną Latoszek powieścią „Bose i obdarte” nagrodzoną III nagrodą w ogólnopolskim konkursie MON. Książka ta doczekała się trzech wydań. Opowiadania o tematyce marynistycznej i batalistycznej publikował w czasopismach i radiu oraz wydawnictwach zbiorowych, takich jak: „Witraże niepokoju” (1971), „Na Wyspie” (1972), „W cieniu morza” (1980). Dwa ostatnie to almanachy Klubu Literackiego „Na Wyspie”. Jan Jabłoński zmarł w 2008 r.    
 
 
 
 
 Ryszard Alksnin
 
  Z wykształcenia mechanik okrętowy. Debiutował w 1976 r. opowiadaniem "€žWdzięczność"€ zamieszczonym w €žGłosie Szczecińskim€. Opowiadanie to opublikowane zostało również w klubowym almanachu "€žW cieniu morza"€ w 1980 r. Był laureatem świnoujskich turniejów i konkursów literackich na opowiadania. Zmarł w 2008 r. Cmentarz Świnoujście sekt.G6 rz.8 gr.2
 
 
 
Nadzieja Hamerla
 
  Praca zawodowa Nadziei związana była z gospodarką morską. W swoich wierszach zawarła realia życia, piękno przyrody. Debiutem literackim były wiersze publikowane w tomiku poezji "Sercem pisane" wydanym w 1998 r. przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Wydała też swój zbiorek poezji "Wybieram". Jej wiersze ukazały się w almanachu "W ciepłym piasku poezji" wydanym przez Klub Literacki "Na Wyspie" w 2002 r. Była laureatką II nagrody w szóstej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego "Istota Człowieka w sporze" zorganizowanego w 2001 roku przez Krajowe Bractwo Literackie w Koszalinie. Nagrodzony wiersz nosi tytuł "Mur milczenia".  Nadzieja Hamerla zmarła w 2001 r. Cmentarz Świnoujście sekt.G4 rz.11 gr.3
 
 
 
Jerzy Krzysztof  Matkowski
 
  Wieloletni pracownik Świnoujskiego Uzdrowiska. Zajmował się w nim działalnością kulturalną. Był także przewodnikiem wycieczek po Świnoujściu. Debiutował‚ w klubowym almanachu "€žW ciepłym piasku poezji"€ wydanym w 2002 r. wierszem pt. "€žW salonie chęci"€. Zmarł w 2005 r. Cmentarz Świnoujście sekt.E6 rz.11 gr.9
 
 
 
 
 
 
 
 
Anatol Drywa  
 
  Szyper rybołówstwa morskiego, kapitan żeglugi przybrzeżnej - urodził się na Polesiu. Pracował w rybołówstwie zalewowym i morskim na Zatoce Pomorskiej Pamiętniki zaczął pisać w wieku 52 lat. Debiutował wspomnieniem zatytułowanym "€žNa Zalewie Szczecińskim"€, zamieszczonymi w książce "€žDrogi powrotu"€. Otrzymał wiele nagród i wyróżnień za prace zarówno o charakterze wspomnieniowym, jak i popularno-naukowym. Jednym z wyróżnień jest wyróżnienie za pracę p.t. "€žRybacy Zatoki Pomorskiej"€, w konkursie zorganizowanym w 1985 r. przez €žGłos Szczeciński€.  Swoją prozę publikował w prasie oraz w almanachach wydawanych przez Szczecińskie Towarzystwo Kultury. Jedno ze wspomnień, pisane na konkurs "Dzieje szczecińskich rodzin w XX wieku", znalazło się w tomie pt. "W służbie polskiego morza". We wstępie do tego wydania napisano: (...)Na szerokiej panoramie wód Zalewu Szczecińskiego i Zatoki Pomorskiej zarysowane zostały przez A.Drywę dzieje tworzenia się oraz praca polskiego rybołówstwa indywidualnego. Wspomnienia te również posiadają swoją specyfikę. Drywa, obok opisu osobistych przeżyć związanych z tym zawodem, przeprowadził‚ ponadto wywiady z kilkudziesięcioma rybakami we wszystkich bazach rybackich Zalewu Szczecińskiego i Zatoki Pomorskiej, które zaprezentował‚ w postaci dłuższych względnie krótszych biogramów. Są to zatem wspomnienia nie tylko jednego rybaka ale równocześnie kilkudziesięciorga.(...) Anatol Drywa zmarł w 1999 r. Cmentarz Świnoujście sekt.B7 rz.15 gr.2
 
 
 
 
Ewa Raczyńska
 
  Ewa trafiła do Klubu Literackiego "€žNa Wyspie"€ w latach 80 - tych. Po wygraniu konkursu dla publiczności jednej z biesiad literackich przystąpienie do braci poetyckiej zaproponowała jej Anna Beata Chodorowska - Gorzelniaska. Do niektórych swoich wierszy Ewa  tworzyła muzykę. Jedną z jej piosenek poetyckich pt."€žPenelopa"€ wykonano na koncercie festiwalowym "€žWiatrak"€ w 1996 r. W tym samym roku piosenka umieszczona została w wydanym przez Miejski Dom Kultury śpiewniku "€žTo śpiewano na wyspie€“ - Wiatrakowe premiery€. Ewa Raczyńska zmarła w 1998 r. Cmentarz Świnoujście sekt.G2 rz. 7 gr.1
 
 


 
Mieczysław Wutke  
 
     Przez wiele lat związany z klubem, kierownik ówczesnego wydziału kultury Urzędu Miasta. Zmarł w 1996 r. Cmentarz Świnoujście sekt.G2 rz.1 gr.4 
 
 
 
 
 
Anna Beata Chodorowska-Gorzelniaska
 
   Ania urodziła się w Lublinie. Najmłodsze lata spędziła w Krakowie. Studiowała malarstwo i tkactwo w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Sopocie, a następnie w Poznaniu. Pod koniec lat pięćdziesiątych przywędrowała do Świnoujścia. Tutaj założyła Klub Literacki "Na Wyspie". Działała społecznie w dziedzinie kultury, a także pracowała jako bibliotekarka. Za swoją pracę została uhonorowana wpisem do Księgi Zasłużonych dla Miasta Świnoujścia. Była członkiem Związku Literatów Polskich. Debiutowała w roku 1961 wierszem "Mgła", zaprezentowanym w "Tygodniku Morskim". Od tego czasu publikowała wiersze i opowiadania w radiu, czasopismach kulturalnych i w prasie, a także w wielu almanachach szczecińskich i ogólnopolskich. Kilka jej wierszy znajduje się także w almanachu "Gaismas pilna pilseta" ("Miasto pełne światła"), wydanym w Rydze. Jest autorką czterech tomików poetyckich: "Słony wiatr"(1973r.), "Ikebana"(1975r.), "Znaczone chabrem"(1985r.), "Kosz Kleopatry"(1986r.). Wiersze Ani publikowane były również w almanachach: "Na wyspie" (1972), "W cieniu morza" (1980), "€žJarmark pod trójzębem"€ (1991), "€žWewnętrzne morze€ (1997), €žW ciepłym piasku poezji"(2002), "€žPod wydmami znaczeń"€(2006), "€žPoławiacze wzruszeń"€(2010). W szczecińskim konkursie literackim otrzymała II nagrodę za powieść "Rzeka bez źródeł".  Odeszła na zawsze w sierpniu 1995 r. Cmentarz Świnoujście sekt.G2 rz.3 gr.13
 
 
 
 Lucjan Bogusz  zm. 1994 r. Cmentarz Świnoujście sekt.G7 rz.7 gr.11
 
 
 
 Ludwik Gruszecki
 
  Oficer Marynarki Wojennej, następnie floty handlowej (ur.9.04. 1928). Autor licznych opowiadań i humoresek publikowanych w prasie wojskowej i innych czasopismach. Laureat konkursu na wspomnienia, organizowanego przez Świnoujskie Towarzystwo Kultury z okazji 40-lecia Ziem Zachodnich i Północnych oraz innych konkursów na opowiadania. Opowiadania Ludwika Gruszeckiego publikowane były m.in. w świnoujskim tygodniku "Świnoujście Dzisiaj"€. Zmarł 8 stycznia 1994 r. Cmentarz Świnoujście sekt.G5 rz.1 gr.5
 
 
 
 
 
 
Barbara Januszewska  zm. 1993 r. Cmentarz Świnoujście sekt.D5 rz.6 gr.18
 
 
 
Józef Gala
 
  Kapitan Żeglugi Wielkiej - urodził się na Mazowszu. Przez wiele lat pracował w lądowych służbach technicznych, na statkach handlowych i rybackich. Pływał od Antarktydy po Arktykę. Jego osobiste przeżycia z tego okresu stały się tworzywem dla książki pt. "Wyrobnicy morza", która była debiutem literackim w 1987r. Był to udany debiut, bowiem autor, za fragment książki został nagrodzony w konkursie 60-lecia miesięcznika "Morze", a całość została wyróżniona w konkursie im. J. Conrada w 1986 r. Książka uzyskała uznanie czytelników. Praca na morzu była także tematyką wielu opowiadań publikowanych w prasie regionalnej i ogólnopolskiej. W 1992 r. kapitan J.Gala wypłynął na m/s "Roztocze" w swój ostatni rejs. Zaginął na morzu w niewyjaśnionych okolicznościach. Parę lat później została wydana kolejna jego książka "Kiedy dzień staje się nocą", będąca zapisem dramatycznych zdarzeń, jakie miały miejsce podczas jednego z rejsów. Józef Gala pozostawił rękopisy wielu opowiadań.
 
 
 
 
Robert Palus 
 
Polonista, działacz kultury, a przede wszystkim taternik. Kierował‚ wyprawą wysokogórską do Iranu w 1977 r. To jego pasja - góry, były tematem wielu opowiadań. Krótsze z nich  publikował w prasie ogólnopolskiej, dłuższe - o tematyce górskiej w prasie szczecińskiej i na falach radiowych. Opowiadania znalazły się także w almanachach Klubu Literackiego -  "Na Wyspie" i "W cieniu morza". Zmarł w 1990 r. Cmentarz Świnoujście sekt.G4 rz.5 gr.17
 
 
 
 
 
 
 
 
Antonina Latoszek
 
  Antonina pracowała w nieistniejącym już przedsiębiorstwie połowowym "Odra". Była kierownikiem radiowęzła. Debiutowała powieścią "Bose i obdarte" (napisaną wspólnie z Józefem Płomieńcem, także członkiem klubu). Powieść ta została nagrodzona III nagrodą  w ogólnopolskim konkursie MON. Była autorką wielu opowiadań publikowanych w szczecińskiej prasie i przez radio. Opowiadania znalazły się też w almanachu "W cieniu morza" wydanym przez Świnoujskie Towarzystwo Kultury w 1980 r. Antonina Latoszek była także laureatką wielu konkursów i turniejów literackich. Zmarła w 1984 r. Cmentarz Świnoujście sekt.E2 rz.1 gr.1
 
 
 
 
 
Ryszard Matuszewski
 
Autor wrażliwych i pełnych liryzmu wierszy. Zmarł‚ w 1984 r. Cmentarz Świnoujście sekt.D2 rz.11 gr.8
 
 
 
Anna Modzelewska
 
Stefan Prochaska
 
Tadeusz Pęczalski
 
Janina Władyka
 
Maria Rożek

 
 

 
Układ świnoujskiego cmentarza przy ul. Karsiborskiej